برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1396-06-31
1,400,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1396-06-31
1,900,000 ریال
0 دلار
دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار
2
تا تاریخ 1396-06-31
1,900,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1396-06-31
2,400,000 ریال
0 دلار
دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار
3
تا تاریخ 1396-06-31
1,100,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1396-06-31
1,600,000 ریال
0 دلار
( مخصوص افرادی که در کنفرانس حضور ندارند ) نمایه مقاله در کنفرانس+پست تمامی گواهی ها به تعداد نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+سی دی مجموعه مقالات
4
تا تاریخ 1396-06-31
1,600,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1396-06-31
2,100,000 ریال
0 دلار
(مخصوص افرادی که در کنفرانس حضور ندارند ) نمایه مقاله در کنفرانس+پست تمامی گواهی ها به تعداد نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+سی دی مجموعه مقالات
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.