شورای عالی کنفرانس

اکبر ترکان
شورای عالی کنفرانس
مشاور عالی ریاست جمهوری
پست الکترونیکی: info [at] icceconf.com
 
 
 
 
فضل الله ایرجی کجوری
شورای عالی کنفرانس
مدیر کل اداره فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: iraji [at] icceconf.com
 
 
 
 
سید ضیاء هاشمی
شورای عالی کنفرانس
معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پست الکترونیکی: hashemi [at] icceconf.com
 
 
 
 
علی‌محمد نوریان
شورای عالی کنفرانس
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی
وب سایت: amnoorian.info/
پست الکترونیکی: amnoorian22 [at] gmail.com
 
 
 
 
سید محمدحسین رضوی
شورای عالی کنفرانس
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه دانشگاهی شمال
وب سایت: www.sc-shomal.ir/razavi/
پست الکترونیکی: razavismh [at] gmail.com