نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
1396-03-17
نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند، اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران مورد تایید و حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بوده و همچنین تمامی مقالات پذیرفته شده در این پایگاه ثبت و نمایه سازی خواهد شد.
کد اختصاصی:
96170-70401