برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 ایجاد و توسعه زیر ساخت ها حمل و نقل هوشمند با رویکرد پخش مویرگی
1396-08-24 15:30-16:30
دانشگاه شمال 50
1,200,000 ریال 0 دلار
0
2 اهمیت بکارگیری ساختمان هوشمند Smart Home جهت صرفه جویی در مصرف انرژی مبحث 19
1396-08-24 12:30-13:30
دانشگاه شمال 50
1,200,000 ریال 0 دلار
0
3 آشنایی با روش های بازرسی و تست جوش های غیر مخرب
1396-08-24 11:00-12:00
دانشگاه شمال 50
1,200,000 ریال 0 دلار
0
4 افزایش طول عمر روسازی با استفاده افزودنی های نوین
1396-08-24 17:00-17:30
دانشگاه شمال 50
1,200,000 ریال 0 دلار
0
5 معرفی مصالح نوین در صنعت ساختمان های بتنی
1396-08-24 08:30-10:00
دانشگاه شمال 50
1,200,000 ریال 0 دلار
0
6 آشنایی با دستور العمل های ایمنی در محیط کارگاهی ساختمانی
1396-08-24 17:35-18:00
دانشگاه شمال 50
1,200,000 ریال 0 دلار
0
7 شناخت اصول و ضوابط پدافندغیرعامل در طراحی و اجرای ساختمان
1396-08-24 07:00-08:30
دانشگاه شمال 50
1,200,000 ریال 0 دلار
0
8 آشنایی با مدیریت پروژه ساختمانی با روش BIM با معرفی نرم افزار ها مربوطه
1396-08-24 14:00-15:00
50
1,200,000 ریال 0 دلار
0